Obywatelski Pakt dla Edukacji – wyraź poparcie!

Koalicja S.O.S. dla Edukacji (Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji) opracowała Obywatelski Pakt dla Edukacji – dokument, który opisuje najważniejsze obszary edukacji wymagające naprawy i kierunki zmian.

Celem zaproponowanych zmian jest przekształcenie polskiej szkoły na szkołę na miarę wyzwań XXI wieku, skupioną na kształceniu złożonych umiejętności (takich jak krytyczne myślenie czy praca zespołowa), stawiającą na współpracę i zaangażowanie w sprawy lokalne oraz globalne, kształtującą ludzi wolnych, promującą odwagę i niezależność myślenia.

Grupa Zagranica miała swój wkład w opracowanie dokumentu, postulując uwzględnienie w edukacji wyzwań globalnych i wzmocnienie obecności zagadnień edukacji globalnej w polskiej szkole.

Inicjatorami i sygnatariuszami Paktu są między innymi nasze organizacje członkowskie: Amnesty International PolskaFundacja CultureLabWWF PolandInstytut Spraw PublicznychPolska Fundacja im. Roberta Schumana.

Zachęcamy organizacje społeczne i inne instytucje zainteresowane naprawą polskiej szkoły do jego wsparcia. Podpisy zbierane są do 31 sierpnia 2022 roku pod adresem: Obywatelski Pakt dla Edukacji – zbieramy głosy poparcia! – Artykuł – ngo.pl

Pełna treść Paktu dostępna jest na stronie Koalicji S.O.S. dla Edukacji >>>

powrót na stronę główną