ODA 2021 – wstępne dane z DAC OECD

Wstępne dane Komitetu Pomocy Rozwojowej wskazują, że łącznie Unia Europejska osiągnęła poziom 0,49% DNB przeznaczonego na oficjalną pomoc rozwojową (dalej: DNB/ODA) w 2021 r. Tylko 4 państwa członkowskie osiągnęły lub przekroczyły cel 0,7% DNB/ODA: Luksemburg, Szwecja, Niemcy i Dania.

Dla Polski wskaźnik DNB/ODA w 2021 roku wyniósł 0,15%, co oznacza minimalny wzrost wobec ubiegłych dwóch lat, gdy osiągnęliśmy poziom 0,14%.

Unia Europejska nadal pozostaje powyżej średniej światowej jeśli chodzi o wskaźnik DNA/ODA, która wynosiła 0,33% dla członków Komitetu Pomocy Rozwojowej (i 0,39%, biorąc pod uwagę wydatki innych donatorów). Jak podkreślono w oświadczeniu organizacji społecznych działających przy Komitecie Pomocy Rozwojowej (ang. DAC-CSO Reference Group), nie jest to nawet połowa przyjętego przez kraje DAC zobowiązania, które wynosi 0,7%.

Większość państw członkowskich Unii Europejskiej – w tym Polska – odnotowała znaczący wzrost swoich wydatków na ODA. Według komunikatu prasowego DAC wynika to głównie z mobilizacji środków na wsparcie związane z COVID-19 w krajach partnerskich, czyli w wielu przypadkach z przekazania nadwyżek szczepionek krajom rozwijającym się.

Źródło: CONCORD, DAC OECD

powrót na stronę główną