Polska współpraca rozwojowa 2021 – raport Grupy Zagranica

W ramach stałego monitoringu realizacji polityki współpracy rozwojowej przez administrację rządową wydaliśmy kolejną edycję raportu.

Do współpracy zaprosiliśmy dwie ekspertki i eksperta, którzy przygotowali trzy analizy:

Katarzyna Zalas-Kamińska podsumowała – z uwzględnieniem szczegółowych statystyk ODA (oficjalnej pomocy rozwojowej) – działania administracji rządowej w obszarze współpracy rozwojowej w latach 2016-2020 oraz zaproponowała rekomendacje na przyszłość.

Paweł Rudnicki opracował rozdział o potrzebie edukacji globalnej w polskiej szkole i roli edukujących organizacji pozarządowych; uwzględnił w nim analizę obecnego stanu edukacji globalnej w Polsce.

Elżbieta Świdrowska dokonała analizy ostatniego okresu finansowania działań w Ukrainie w ramach Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 2016-2020; w rozdziale tym znajdziemy analizę mocnych i słabych stron programu, oraz wnioski i sugestie co do przyszłego okresu finansowania programu polskiej współpracy rozwojowej z Ukrainą*.

Zapraszamy do lektury raportu >>>

*Tekst powstał przed 24 lutego br. i dotyczy okresu 2016-2020, zatem nie odnosi się w żadnym wypadku do bieżącej sytuacji wojny w Ukrainie.

Publikacja raportu jest jednym z działań Grupy Zagranica w ramach projektu „Rzecznictwo praw i interesów polskich NGO zaangażowanych we współpracę rozwojową”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

powrót na stronę główną