Raport AidWatch 2022: jak Unia Europejska realizuje zobowiązania dotyczące pomocy rozwojowej?

Oficjalna pomoc rozwojowa (ang. ‘Official Development Assistance’, ODA) jest jednym z najpotężniejszych narzędzi zwalczania nierówności, a rok 2021 powinien być rokiem podwojenia wysiłków w celu przeciwdziałania coraz większym wyzwaniom globalnym. Tymczasem według raportu AidWatch w 2021 r. unijna ODA wyniosła zaledwie 0,48% dochodu narodowego brutto (DNB), co oznacza niewielki spadek w wartościach względnych z 0,50% w 2020 r., ale w wartościach bezwzględnych – bardzo duże niedofinansowanie. 

Podsumowanie raportu Aid Watch 2022 (www) >>>

Polska należy do nielicznych państw członkowskich UE, które minimalnie zwiększyły wolumen ODA. W przypadku Polski: z 0,14% DNB w 2020 r. do 0,15% w 2021 r. Jednak poziom około 0,15% ODA/DNB towarzyszy nam od 2018 roku i nic nie wskazuje na to, że polski rząd zamierza zmienić swoją politykę w tym obszarze. Natomiast pewnym jest, że polska ODA w 2022 roku będzie znacznie większa, gdyż do ODA zostaną wliczone wydatki związane z przyjmowaniem i zaopatrzeniem osób z doświadczeniem uchodźczym (m.in. z Ukrainy) przez pierwszy rok pobytu w naszym kraju. 

Karta informacyjna dotycząca Polski (pdf) >>>

Od 2005 roku raport AidWatch corocznie monitoruje ilość i jakość unijnej ODA, w szczególności weryfikuje w jakim stopniu i w jaki sposób Unia Europejska i jej kraje członkowskie wywiązują się ze swojego zobowiązania do przeznaczania co najmniej 0,7% DNB na ODA. (Dla Polski – jako ‘nowego’ kraju członkowskiego – zobowiązanie to wynosi 0,33% ODA/DNB.) Tylko cztery państwa członkowskie osiągnęły lub przekroczyły cel: Luksemburg, Szwecja, Dania i Niemcy.

Raport w szczególności przypatruje się tzw. zawyżonej ODA (ang. ‘inflated aid’) czyli wydatkom, które w ocenie autorów i autorek raportu nie przyczyniają się do realizacji Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w krajach partnerskich lub nie wiążą się z rzeczywistymi działaniami pomocowymi darczyńców. Wartość ‘inflated aid’ w 2021 wyniosła 11,8 mld EUR, stanowiąc 1 na 6 euro zliczanych jako ODA. Jako przykład ‘zawyżania’ ODA autorzy i autorki raportu przywołują między innymi “dzielenie się” nadwyżkami szczepionek COVID-19, które nie zostały wykorzystane do ochrony populacji w Unii Europejskiej. 

Ściągnij pełny raport Aid Watch 2022 (pdf) >>>

Autorzy raportu zwracają również uwagę, że pomoc rozwojowa nie dociera tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, czyli do tzw. krajów najsłabiej rozwiniętych (ang. ‘Least Developed Countries’, LDC), które to często ponoszą największe koszty globalnych kryzysów – w tym kryzysu klimatycznego. Zaledwie 0,12% ODA krajów członkowskich UE przekazano do krajów najsłabiej rozwiniętych, a tylko 3 z 46 krajów LDC znalazły się wśród 10 największych odbiorców unijnej ODA.


Raport Aid Watch jest wydawany od 2005 roku przez CONCORD Europe- europejską konfederację organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową i edukację globalną. Raport powstaje przy udziale członków konfederacji, do których należy Grupa Zagranica.

Wszystkie poprzednie raporty AidWatch są dostępne tutaj >>>

powrót na stronę główną