Raport AidWatch 2023: rekordowa unijna pomoc rozwojowa w 2022 roku

Rok 2022 pod kątem wielkości Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) był rekordowy nie tylko dla Polski. Kraje Unii Europejskiej, wliczając do wydatków na pomoc rozwojową bardzo wysokie koszty utrzymania uchodźców (przede wszystkim z Ukrainy), wydały w 2022 roku 84 miliardów euro na ODA. Oznacza to wzrost o 19% względem roku 2021. 

Podsumowanie raportu Aid Watch 2023 (www) >>>

Uwzględnienie kosztów uchodźców w danych dotyczących oficjalnej pomocy rozwojowej postawiło wiele państw członkowskich Unii Europejskiej w szczególnej sytuacji bycia głównymi odbiorcami własnej pomocy – dotyczy to zwłaszcza wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. W sumie zawyżyły one wartość europejskiej ODA o prawie 14 miliardów euro.

Fragment raportu poświęcony danym oraz rekomendacjom dla Polski (pdf) >>>

Raport AidWatch 2023, opublikowany dziś przez konfederację CONCORD, pokazuje, w jaki sposób UE i jej państwa członkowskie wykazują wysokie kwoty na pomoc rozwojową, choć blisko 20 miliardów euro – więcej niż 1 euro na każde 5 – nigdy nie dotarło do społeczności w krajach rozwijających się. Według autorów raportu, obecne standardy Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD, dotyczące definiowania i raportowania ODA, umożliwiają tzw. “inflację” ODA, pozwalając UE i jej państwom członkowskim na uwzględnianie m.in. kosztów utrzymania uchodźców na swoim terenie, kosztów związanych ze stypendiami czy umorzeniem długów.

Czytaj pełny raport Aid Watch 2023 (pdf) >>>

Dane z raportu pokazują także, że tylko 40% oficjalnej pomocy rozwojowej dociera do 40% krajów na najniższym poziomie rozwoju, mierzonego wskaźnikiem rozwoju społecznego (HDI), który uwzględnia wyniki krajów m.in. w zakresie edukacji i zdrowia. Równocześnie 47% pomocy trafia do 40% krajów z najwyższego poziomu rozwoju. Aby naprawdę zmniejszyć nierówności, potrzebna jest bardziej zrównoważona alokacja, priorytetowo traktująca kraje szczególnie potrzebujące wsparcia (tzw. Least Developed Countries).


Raport Aid Watch jest wydawany od 2005 roku przez CONCORD Europe- europejską konfederację organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową i edukację globalną. Raport powstaje przy udziale członków konfederacji, do których należy Grupa Zagranica.

Wszystkie poprzednie raporty AidWatch >>>

Najnowszy raport dot. polskiej współpracy rozwojowej w 2022 roku >>>


Udział Grupy Zagranica w pracach nad raportem był jednym z działań w ramach projektu „Rzecznictwo praw i interesów polskich NGO zaangażowanych we współpracę rozwojową”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

powrót na stronę główną