Prezentujemy raport z badania “Zrównoważony rozwój i edukacja globalna w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli oraz nauczycielek”

pobierz plakat

Zapraszamy do zapoznania się z raportem (pdf) z partnerskiego projektu badawczego, mającego na celu identyfikację czynników, które ułatwiają lub utrudniają szersze wykorzystanie tematów edukacji globalnej w kształceniu nauczycieli i nauczycielek. Celem badania było także sformułowanie rekomendacji dotyczących wprowadzania edukacji globalnej do programów studiów na kierunkach pedagogicznych i nauczycielskich.

Badanie przeprowadzone zostało innowacyjną metodą partycypacyjnego mapowania systemów (ang. participatory systems mapping), polegającą na włączeniu wszystkich osób uczestniczących do dyskusji merytorycznej dotyczącej czynników rozwoju edukacji globalnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz nauczycielek.

Projekt badawczy był realizowany w Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech dzięki wsparciu finansowemu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

powrót na stronę główną