Prezentujemy raport CONCORD AidWatch nt. unijnej oficjalnej pomocy rozwojowej w roku 2020

Do końca 2021 r. przybędzie 140 milionów ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie – alarmuje CONCORD, europejska sieć organizacji pozarządowych zajmujących się współpracą rozwojową. Pandemia covid-19 dobitnie pokazała, jak pilnie potrzebne jest zwiększenie skali oficjalnej pomocy rozwojowej. Dotyczy to także Polski.

Do końca roku próg skrajnego ubóstwa przekroczy kolejne 140 milionów ludzi[1] – alarmuje CONCORD, europejska sieć organizacji zajmujących się współpracą rozwojową. W opublikowanym właśnie raporcie “AidWatch 2021. A geopolitical Commission: Building partnerships or playing politics?”[2] podkreśla, że rosnący poziom ubóstwa na świecie to dzwonek alarmowy dla Unii Europejskiej, która – choć jest największym globalnie donatorem oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) – wciąż nie wywiązuje się z tego zobowiązania rzetelnie. 

Pandemia covid-19 wyraźnie pokazała, jak pilne i niezbędne jest zwiększenie skali oficjalnej pomocy rozwojowej i zabezpieczenie odpowiedniego jej finansowania. Tymczasem w roku 2020 Unia Europejska przeznaczyła na ten cel zaledwie 0,5% swojego dochodu narodowego brutto. Co więcej, część tych środków przeznaczana jest na uszczelnianie europejskich granic, zamiast na realne wsparcie społeczności w krajach rozwijających – mówi Jan Bazyl z Grupy Zagranica, jedynej polskiej organizacji członkowskiej CONCORD. 

Oficjalna pomoc rozwojowa to jedno z najpotężniejszych narzędzi umożliwiających państwom i organizacjom pozarządowym wspieranie najbardziej potrzebujących. Państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym także Polska, muszą poważniej traktować swoje międzynarodowe zobowiązania. Ich lekceważenie pogłębia zarówno obecne, jak i przyszłe zjawiska i kryzysy globalne (takie jak migracje, klęski głodu czy skutki zmian klimatu).

Odpowiedzialny za współpracę rozwojową wiceminister MSZ Paweł Jabłoński podkreśla rolę oficjalnej pomocy rozwojowej jako kluczowego narzędzia w budowaniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Jednocześnie polska ODA od lat znajduje się na bardzo niskim poziomie (to zaledwie 0,14% dochodu narodowego brutto) oraz równie nisko na liście priorytetów politycznych. Nie możemy dłużej udawać, że globalne kryzysy nas nie dotyczą. Obecna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wyraźnie pokazuje, że jest inaczej – dodaje Jan Bazyl.

Linki:

Raport sieci CONCORD jest dostępny tutaj: https://aidwatch.concordeurope.org/2021-report/ 

Dane dotyczące polskiej oficjalnej pomocy rozwojowej: https://www.gov.pl/web/polskapomoc/oda 

Grupa Zagranica jest członkiem europejskiej konfederacji CONCORD, zrzeszającej 28 platform narodowych oraz 26 międzynarodowych sieci NGOs. Dotychczasowe raporty Grupy Zagranica z monitoringu polskiej pomocy rozwojowej znajdują się pod adresem: https://zagranica.org.pl/zasoby/ 


powrót na stronę główną