Spotkanie z Podsekretarz Stanu w MSZ Anną Radwan-Röhrenschef

Zarząd, biuro oraz reprezentantki organizacji członkowskich wzięli udział w spotkaniu z Podsekretarz stanu ds. wymiaru obywatelskiego i samorządowego polityki zagranicznej Anną Radwan-Röhrenschef.

Rozmawialiśmy m.in. o możliwości większego zaangażowania organizacji pozarządowych w działalność informacyjną i edukacyjną prowadzoną przez MSZ m.in. poprzez Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej oraz w związku z Prezydencją Polski w UE w pierwszym półroczu 2025. 

powrót na stronę główną