Spotkanie informacyjne – Tydzień Edukacji Globalnej 2023

Tydzień Edukacji Globalnej odbywa się co roku w trzecim tygodniu listopada. Od 13 do 19 listopada 2023 r. Centrum Północ-Południe Rady Europy i Sieć Edukacji Globalnej zapraszają do podjęcia działań z obszaru edukacji globalnej, której celem jest poznanie złożoności świata oraz nauka radzenia sobie z wyzwaniami wynikającymi z globalnych powiązań.

Organizacje pozarządowe, instytucje prywatne i publiczne, którym bliska jest idea edukacji globalnej, zaproszone są do włączenia się w Tydzień Edukacji Globalnej, poprzez organizację zajęć edukacyjnych, wydarzeń, spotkań dyskusyjnych, konkursów lub kampanii lub innych wydarzeń

W 2023 r. działania Tygodnia Edukacji Globalnej skupią się na dwóch z pięciu filarów Agendy 2030 (ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo). Hasło tej edycji brzmi: “Pokój dla planety. Planeta pokoju”. Niemniej jednak każde działanie, które przyczynia się do realizacji pięciu filarów, może być częścią wydarzenia.

5 października (godz. 18:00, online) odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób, które pierwszy raz  zainteresowały się Tygodniem Edukacji Globalnej (link do zapisów >>>). Celem spotkania jest przedstawienie kampanii TEG, wprowadzenie w tematykę edukacji globalnej oraz zaprezentowanie przykładowych inicjatyw z lat poprzednich.

Na stronie internetowej www.teg.edu.pl znajduje się wprowadzenie do tegorocznego tematu, informacje o poprzednich edycjach Tygodnia oraz aktualne materiały graficzne do samodzielnego wykorzystania.

Organizatorzy zapraszają także do subskrypcji newslettera. Planowane są 3 edycje w miesiącach wrzesień-grudzień 2023, zawierające zaproszenia do działań oraz materiały różnych instytucji i organizacji pozarządowych, które będzie można wykorzystać w przygotowaniu własnego wydarzenia w ramach TEG 2023.

Wirtualną przestrzenią do dzielenia się zaproszeniami, informacjami i relacjami z aktywności jest także wydarzenie TEG 2023 na portalu Facebook.

Kontakt do koordynatorki wydarzenia: Elżbieta Olczak, teg@zagranica.org.pl


Tydzień Edukacji Globalnej to ogólnoświatowa kampania realizowana przez Centrum Północ-Południe Rady Europy i Sieć Edukacji Globalnej w ramach iLEGEND III, wspólnego programu Unii Europejskiej i Rady Europy, współfinansowanego przez Unię Europejską i Radę Europy. Jego celem jest podnoszenie świadomości na temat edukacji globalnej jako narzędzia budowania solidarności i zmiany oraz przyczynianie się do bardziej zrównoważonego, pokojowego i sprawiedliwego świata.

Działania organizowane w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej są wyłączną odpowiedzialnością organizatorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Rady Europy.

powrót na stronę główną