Wkład Grupy Zagranica w ramach przeglądu partnerskiego polskiej współpracy rozwojowej DAC OECD

Komitet Pomocy Rozwojowej OECD prowadzi obecnie przegląd partnerski (peer review) polskiej współpracy rozwojowej. Odbywa się on w ramach regularnych – średnio co 5-6 lat – peer review każdego kraju członkowskiego DAC OECD. Ostatni taki przegląd dla Polski miał miejsce w 2017 r. i zakończył się publikacją raportu wraz z rekomendacjami. Jako „key partners” również w tegorocznym procesie zostaliśmy poproszeni o złożenie naszych ocen i rekomendacji dot. polskiej pomocy.

Złożone przez nas pisemne rekomendacje obejmowały następujące zagadnienia:

 • wielkość polskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej / ODA, w tym proporcje pomocy dwustronnej i wielostronnej;
 • wpływ rosyjskiej agresji na Ukrainę na polski system pomocowy – w ujęciu krótko- i długookresowym;
 • polityka współpracy rozwojowej w obszarze stypendialnym;
 • zaangażowanie organizacji pozarządowych (z Polski i krajów partnerskich) w realizację współpracy rozwojowej;
 • wielkość dwustronnej ODA dla krajów najmniej rozwiniętych (LDCs);
 • wielkość dwustronnej ODA na cele związane z edukacją globalną i podnoszeniem świadomości;
 • wzmocnienie priorytetów horyzontalnych: zmiany klimatu, równość płci;
 • prace nad dokumentami strategicznymi dotyczącymi współpracy rozwojowej dla poszczególnych krajów partnerskich oraz edukacji globalnej;
 • ramy instytucjonalnej polskiego systemu współpracy rozwojowej: rola Fundacji Solidarności Międzynarodowej, rola Rady Programowej Współpracy Rozwojowej, rola ambasad w krajach partnerskich.

20 kwietnia odbyło się spotkanie Grupy Zagranica z delegacją DAC OECD, podczas którego przedstawiliśmy nasze szczegółowe uwagi dotyczące współpracy MSZ z partnerami społecznymi. Omówione podczas spotkania zagadnienia to m.in.:

 • dialog strategiczny MSZ ze stroną społeczną odnośnie polskiej współpracy rozwojowej,
 • współpraca finansowa i projektowa z MSZ i Fundacją Solidarności Międzynarodowej w obszarze współpracy rozwojowej, pomocy humanitarnej i edukacji globalnej,
 • partnerstwa z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w realizacji działań pomocowych w krajach partnerskich,
 • działania ze strony rządowej w celu wzmacniania potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych.

Zainteresowanych szczegółami dot. powyższych rekomendacji zapraszamy do kontaktu.

powrót na stronę główną