Wkład Grupy Zagranica do procesu przeglądu partnerskiego polskiej współpracy rozwojowej DAC OECD

Development Cooperation Directorate OECD prowadzi obecnie proces przeglądu partnerskiego polskiej współpracy rozwojowej.

Ostatni taki przegląd miał miejsce w 2017 r. i zakończył się publikacją raportu wraz z rekomendacjami. Jako „key partners” również w tegorocznym procesie zostaliśmy poproszeni o złożenie naszych ocen i rekomendacji dot. polskiej pomocy.

Złożone przez nas w dniu dzisiejszym rekomendacje dotyczyły następujących obszarów:

  • wielkość polskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej / ODA, w tym proporcje pomocy dwustronnej i wielostronnej;
  • odpowiedź na sytuację (po)wojenną w Ukrainie;
  • polityka rozwojowa w obszarze stypendialnym;
  • zaangażowanie organizacji pozarządowych (z Polski i krajów partnerskich) w realizację współpracy rozwojowej;
  • wielkość dwustronnej ODA dla krajów najmniej rozwiniętych (LDCs);
  • wielkość dwustronnej ODA na cele związane z edukacją globalną i podnoszeniem świadomości;
  • wzmocnienie priorytetów horyzontalnych: zmiany klimatu, równość płci;
  • prace nad dokumentami strategicznymi dotyczącymi współpracy rozwojowej dla poszczególnych krajów partnerskich oraz edukacji globalnej;
  • ramy instytucjonalnej polskiego systemu współpracy rozwojowej: rola Fundacji Solidarności Międzynarodowej, rola Rady Programowej Współpracy Rozwojowej, rola ambasad w krajach partnerskich.

Zainteresowanych szczegółami dot. powyższych rekomendacji zapraszamy do kontaktu.

powrót na stronę główną