Wybraliśmy hasło Tygodnia Edukacji Globalnej 2023

Od kilkunastu lat Grupa Zagranica jest członkiem Sieci Edukacji Globalnej (Global Education Network, GEN) przy Centrum Północ-Południe Rady Europy, która spotkała się w dniach 16-17 maja w Portugalskim Instytucie Sportu i Młodzieży (IPDJ). Jest to pierwsze doroczne spotkanie Sieci Edukacji Globalnej w ramach trzeciego cyklu projektu iLEGEND.

Jednym z głównych tematów spotkania było planowanie tegorocznej edycji Tygodnia Edukacji Globalnej – paneuropejskiej kampanii, zainicjowanej przez Centrum Północ-Południe. TEG odbędzie się w dniach 20-26 listopada, pod hasłem:

„Peace for the Planet, a Planet of Peace” (polskie tłumaczenie wkrótce)

Tydzień Edukacji Globalnej to tylko jeden z elementów projektu iLEGEND. Planowane są także regionalne seminaria tematyczne, kursy e-learningowe, szkolenia dla przyszłych trenerów i trenerek edukacji globalnej. Ważnym aspektem działań Sieci jest także działania rzecznicze na poziomie narodowym, aby zwiększać wagę i widoczność edukacji globalnej w Europie.


Doroczne spotkanie GEN 2023 jest częścią iLEGEND III: Międzykulturowa wymiana wiedzy poprzez edukację globalną, tworzenie sieci i dialog (2022-2026), wspólnego programu Unii Europejskiej i Rady Europy: współfinansowanego przez Unię Europejską i Radę Europy i realizowanego przez Centrum Północ-Południe Rady Europy. Ogólnym celem projektu jest zwiększenie aktywnego zaangażowania państw członkowskich UE, krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących w promowanie zrównoważonego rozwoju i stawianie czoła globalnym wyzwaniom i nierównościom na poziomie lokalnym i globalnym.

Więcej informacji >>>

powrót na stronę główną