Zaproszenie na warsztat online: “University teachers for a sustainable future in V4 countries”

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym warsztacie, który będzie okazją do rozmowy na temat rekomendacji dotyczących obecności edukacji globalnej w systemie kształcenia i doskonalenia nauczycielek i nauczycieli w krajach wyszehradzkich i w Rumunii. 

Warsztat (w języku angielskim) zorganizowany jest w ramach projektu “Teachers for a Sustainable Future”, który koncentruje się na czynnikach ułatwiających lub utrudniających włączanie perspektywy i tematów edukacji globalnej i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju do głównego nurtu kształcenia nauczycieli w szkolnictwie wyższym.

Interaktywne warsztaty dadzą wgląd w projekt i zaprezentują wstępne wyniki badań przeprowadzonych w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i na Słowacji. Wstępne wyniki badania dot. Polski zaprezentuje dr Magdalena Kuleta – Hulboj.

Warsztaty zapewnią możliwość udziału w sesjach dyskusyjnych, podczas których będziemy dzielić się doświadczeniami i pomysłami związanymi z tematem oraz przedstawić konkretne rekomendacje dla decydentów zarówno na szczeblu krajowym, jak i na poziomie Grupy Wyszehradzkiej lub Unii Europejskiej.

Program >>>

Zapisy prosimy kierować pod adres koordynatorki z platformy HAND: agape.szkarosi@hand.org.hu.

Zapraszamy!

powrót na stronę główną