Grupa Zagranica na posiedzeniu Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

Kandydat Grupy Zagranica, Grzegorz Gruca (Polska Akcja Humanitarna) został członkiem Rady Programowej Współpracy Rozwojowej. 

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 6 marca br., podczas którego zaopiniowano pozytywnie Plan współpracy rozwojowej na rok 2024.

Grupa Zagranica brała udział w konsultacjach społecznych ww. Planu, a także złożyła swoje uwagi poprzez członkostwo w Radzie Programowej – m.in. rozszerzono zakres tematyczny działań pomocowych dla Ukrainy o zwiększenie dostępu do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

powrót na stronę główną