Rzecznictwo praw i interesów polskich NGO zaangażowanych we współpracę rozwojową

W sierpniu Grupa Zagranica rozpoczęła realizację nowego, 2-letniego projektu wspieranego w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Projekt „Rzecznictwo praw i interesów polskich NGO zaangażowanych we współpracę rozwojową” obejmuje monitorowanie realizacji polityki współpracy rozwojowej na poziomie krajowym i unijnym oraz prowadzenie krajowego i europejskiego rzecznictwa.

Active Citizens Fund

Działania komunikacyjne Grupy Zagranica finansowane są w ramach projektu „Rzecznictwo praw i interesów polskich NGO zaangażowanych we współpracę rozwojową” realizowanego w ramach dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.