Mocniejszym głosem o współpracy rozwojowej

We wrześniu 2023 roku Grupa Zagranica zakończyła realizację 2-letniego projektu “Rzecznictwo praw i interesów polskich NGO zaangażowanych we współpracę rozwojową” wspieranego w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. W lutym 2024 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na upowszechnianie rezultatów tego projektu i dodatkowe działania rzecznicze w ramach projektu “Mocniejszym głosem o współpracy rozwojowej”.

Celem obu projektów jest poprawa uwarunkowań – finansowych, prawnych i instytucjonalnych – funkcjonowania organizacji społecznych zaangażowanych we współpracę rozwojową, pomoc humanitarną i edukację globalną. Projekty odpowiadają na systemowe problemy i wyzwania dot. polskiego systemu współpracy rozwojowej, w tym m.in.:

  • niskiego poziomu polskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej;
  • niskiego poziomu finansowania działań organizacji pozarządowych ze środków publicznych,
  • braku skutecznych narzędzi wsparcia rozwoju sektora pozarządowego.

Obiektem naszego monitoringu i adresatem działań rzeczniczych jest przede wszystkim administracja rządowa, szczególnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W ramach projektu zakończonego w 2023 roku federacja monitorowała realizację polityki współpracy rozwojowej na poziomie krajowym i UE, publikując m.in. raporty monitoringowe:

Wykorzystując rezultaty monitoringu prowadzimy działania rzecznicze:

Wszystkie powyższe działania mają wspólny cel – stworzenie przestrzeni do zabrania głosu przez organizacje pozarządowe i zwiększenie ich wpływu na polską politykę współpracy rozwojowej.

Spotkanie z Minister Katarzyną Lubnauer
Grupa Zagranica na posiedzeniu Rady Programowej Współpracy Rozwojowej
Spotkanie z Podsekretarz Stanu w MSZ Anną Radwan-Röhrenschef
Dlaczego potrzebujemy edukacji globalnej w polskiej szkole? Prekonsultacje zmian podstaw programowych
Konsultacje projektu Planu współpracy rozwojowej na rok 2024
Raport DAC OECD z przeglądu partnerskiego polskiego systemu współpracy rozwojowej
Interwencja ws. wyników konkursów Polskiej Pomocy
Raport AidWatch 2023: rekordowa unijna pomoc rozwojowa w 2022 roku
Edukacja globalna w Polsce z perspektywy organizacji pozarządowych. Wnioski z badania Grupy Zagranica
Pomoc rozwojowa Polski nie aż tak hojna, jak sugerują liczby. Raport monitoringowy Grupy Zagranica
Stanowisko organizacji społecznych wobec Lex Czarnek 3.0
Europejska Deklaracja Edukacji Globalnej
Seminarium "Ukraine changes everything. What has the civil society response to Russia’s war against Ukraine taught us about NGOs and humanitarianism?"
Wkład Grupy Zagranica w ramach przeglądu partnerskiego polskiej współpracy rozwojowej DAC OECD
Wysokie koszty wsparcia uchodźców z Ukrainy zmieniły polską ODA. Wstępne dane dla 2022 roku
Polska współpraca rozwojowa 2022 – raport Grupy Zagranica
Zaproszenie na spotkanie dyskusyjne "Rola polskich organizacji pozarządowych w odbudowie Ukrainy"
Rekomendacje DAC ws. włączenia społeczeństwa obywatelskiego we współpracę rozwojową
Konsultacje społeczne projektu Planu współpracy rozwojowej w 2023
Raport AidWatch 2022: jak Unia Europejska realizuje zobowiązania dotyczące pomocy rozwojowej?
List otwarty do międzynarodowych darczyńców wspierających organizacje pozarządowe w Polsce w zapewnianiu pomocy uchodźcom z Ukrainy
Analiza e-podręczników. Podsumowanie procesu 2020-2022
Ocena współpracy rozwojowej krajów członkowskich Unii Europejskiej pod kątem działań na rzecz zwalczania nierówności
Udział w konsultacjach zmian w podstawie programowej do przedmiotu Historia, WOS oraz Historia i Teraźniejszość
Obywatelski Pakt dla Edukacji
ODA 2021 - wstępne dane z DAC OECD
Oświadczenie międzynarodowych organizacji społecznych ws. wojny w Ukrainie i współpracy rozwojowej
Polska współpraca rozwojowa 2021 - raport Grupy Zagranica
List otwarty Grupy Zagranica ws. pomocy humanitarnej dla Ukrainy
Pomocą w płot? Kondycja polskiej współpracy rozwojowej - zaproszenie na debatę online
Grupa Zagranica wspiera kampanię “Ratujmy ludzi na granicy”
Grupa Zagranica wspiera stanowisko OFOP dot. zasad realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
Konsultacje społeczne projektu Planu współpracy rozwojowej w 2022
Prezentujemy raport CONCORD AidWatch nt. unijnej oficjalnej pomocy rozwojowej w roku 2020
Edukacja globalna. Zrozumieć swoje miejsce w świecie - wspieramy działania SOS dla Edukacji
Grupa Zagranica dołącza do apelu NGO do premiera w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej
Active Citizens Fund

Działania komunikacyjne Grupy Zagranica finansowane są w ramach projektu „Rzecznictwo praw i interesów polskich NGO zaangażowanych we współpracę rozwojową” realizowanego w ramach dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.